Rekrutacja online

Rekrutacja online

Imię (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Osoba polecająca (imię i nazwisko)

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w wyżej wymienionym wniosku, w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na studia podyplomowe. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodzenie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Poleć studia znajomemu, a nie zapłacisz wpisowego.

Wystarczy, że znajomy poda twoje dane w zgłoszeniu.